Útmutató a kéziratok elkészítéséhez

Az alább felsorolt formázási szabályok letölthetők és megtekinthetők a következő linken levő MS Word fájlban.
 
Terjedelem: max. 25 A/4-es oldal
Nyelve: magyar, angol vagy német
Szerkezete:
Összefoglalás és Abstract, Bevezetés/Irodalmi áttekintés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelés, Következtetések és javaslatok, (Köszönetnyilvánítás), Irodalomjegyzék
Margók beállítása:

 • jobb- és baloldal: 2,5 cm
 • felül és alul: 2,5 cm

Sortáv: szimpla
Betűtípusok:

 • Cikk címe: Times New Roman 14-es, vastag, nagybetűs, középre rendezetten
 • Szerzők teljes neve: Times New Roman 14-es, dőlt, középre rendezetten, neveket vesszővel elválasztva
 • Munkahely megnevezése és címe: Times New Roman 12-es, normál, középre rendezetten (a különböző munkahelyeket indexszámozással jelöljék)
 • Email: a munkahely alá, az első szerző email-címe, Times New Roman 12-es, normál, középre rendezetten

Összefoglaló:

 • "Összefoglalás/Abstract/Zusammenfassung" szó: Times New Roman 12-es, vastag, középre rendezetten
 • szövege: Times New Roman 12-es, normál, sorkizártan

Összefoglalás angol/magyar fordítása:

 • a cikk címe: Times New Roman 12-es, vastag, középre rendezetten
 • "Abstract/Összefoglalás" szó: Times New Roman 12-es, vastag, középre rendezetten
 • szövege: Times New Roman 12-es, normál, sorkizártan

Kulcsszavak: min. 3 szó megadása kötelező, a cikk nyelvén, valamint angol/magyar fordításán
Fejezetcímek: Times New Roman 12-es, vastag, balra zártan, számozás nélkül
Alcímek: Times New Roman 12-es, dőlt, balra zártan, számozás nélkül
Szöveg: Times New Roman 12-es
Irodalomjegyzék:

 • ABC sorrendbe rendezve (Azonos szerzőnek, ugyanazon évben megjelent több munkája esetén, a megjelenés évszáma után a/b/c stb. betűjelet tegyenek.)
 • sorköz: szimpla sortáv
 • függő sor: 1,25 cm
 • az irodalomjegyzékben szereplő munkák szövegközi hivatkozása:
 • pl. "Murphy és mtsai (1994)" vagy "(Murphy és mtsai, 1994)" vagy "(Burrow és Dillon, 1997)" vagy "(Czakó, 1978)", "(Murphy et al. 1994)" - angol nyelvű kéziratban

Folyóirat:
Szentléleki A., Zengő Gy., Széplaki K., Kékesi K., Tőzsér J. (2007): Eltérő tejtermelő képességű holstein-fríz tehenek viselkedése fejéskor. Animal welfare, etológia és tartástechnológia, 3. 2. 150-165.
Könyv:
Horn P. (szerk.)(1995): Állattenyésztés 1. Szarvasmarha, juh, ló. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 87.
Konferencia:
Szentléleki A., Barabási K., Kerényi J., Széplaki K., Kékesi K., Tőzsér J. (2006): Holstein-fríz tehenek viselkedésének és tejtermelésének értékelése egy hazai tenyészetben. XXXI. Óvári Tudományos Nap, Állattenyésztési szekció. Mosonmagyaróvár, október 5.

Táblázatok, ábrák, képek:

 • Önállóan is érthetőek legyenek.
 • Szöveg után, külön oldalakon legyenek, folyamatos számozással ellátva.
 • Szövegközi hivatkozása dőlt betűvel történjék, pl. (1. táblázat)
 • Címe: a táblázat, ábra, fénykép felett, középre rendezve, Times New Roman 12-es, vastag, a cím sorszáma dőlt
 • Tartalma: Times New Roman 12-es, első sor vastag, normál, első oszlop balra, a többi középre rendezve, (ha nagy a táblázat, a kisebb betűméret megengedett)
 • Angol címe: táblázat alá, Times New Roman 12-es, dőlt betűvel, sorkizártan
 • Tartalom fordítása: cím alá, Times New Roman 12-es, normál, sorszámmal ellátva, sorkizártan

 

A lektorálás szempontjai
A titkárság a megszerkesztett cikkeket a következő e-mail címre: animalwelfare@uni-mate.hu várja. A szerkesztőbizottság vagy a tudományos tanácsadó testület két tagja lektorál minden cikket a bírálati űrlap kitöltésével. A lektorálás időtartama 1 hónap.
Az újság első kiadványának megjelenése: 2005 márciusa.

magyar