2008 IV. évfolyam

Kapcsolódó fórum

 

1. szám
Tartalomjegyzék

2. szám
Tartalomjegyzék

Plenáris ülés

Támogatók előadásai

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS és -TARTÁS szekció

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS és -TARTÁS szekció

BAROMFITENYÉSZTÉS és SZAPORODÁSBIOLÓGIA szekció

MOLEKULÁRIS GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIA szekció

MARKETING ÉS ÖKONÓMIA szekció

SERTÉS-, LÓ-, HAL- ÉS HOBBIÁLLAT-TENYÉSZTÉS szekció

TAKARMÁNYOZÁSTAN, ÁLLATÉLETTAN, GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG szekció

3. szám
Tartalomjegyzék

 

magyar